Achtergrond van de bridgeclub Inspanning Met Plezier (IMP)

Bridgeclub IMP is op 14 juli 2000 opgericht door leden van andere bridgeclubs, die van mening waren dat op hun oude club het spelen in competitie niet voldoende serieus werd genomen.

Onze bridgeclub heeft twee hoofddoelstellingen:

Bovenstaande houdt in dat we voorstander zijn van serieus bridgen. Of je nou goed speelt of een beginner bent, het streven moet zijn om bridge zo goed mogelijk te gaan spelen en een zo breed mogelijke interesse te hebben in de diverse wedstrijdvormen.

Op de club proberen we dit te stimuleren door bijvoorbeeld bepaalde thema’s uit te lichten, bijscholingscursussen te organiseren, diverse competitievormen (paren en butler) te spelen en paren c.q. viertallen in te schrijven in de competities van het district Kennemerland.

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond en we spelen ook volgens de regels van de bond. We beschikken ook over voldoende gekwalificeerde clubleiders A en –B.

Ondanks de opsomming boven, blijft de eerste doelstelling onverkort overeind: we spelen voor ons plezier. Vandaar dat dat plezier ook weer in onze naam terugkomt, want spelen "met het mes op tafel" is heel wat anders dan serieus bezig zijn met het spel en het onverkort hanteren van de spelregels.

We zijn vanaf het begin een niet-roken club geweest. In het gebouw, dus ook de garderobe en de bar, wordt niet gerookt.
We spelen in het clubhuis van HBC in Heemstede, op maandagavond van 19:30 tot 23:00 uur. Het seizoen loopt van de eerste maandag in september tot en met de laatste maandag van mei.

Momenteel hebben wij ongeveer 60 leden, maar we hebben inmiddels ruimte voor 96 leden. Nieuwe leden zijn dus van harte welkom, juist de beginnende bridgers. We hebben inmiddels een aantal beginnende bridgers waar extra begeleiding aan wordt gegeven door "flits lessen" voorafgaande aan de speelavond en spelbespreking achteraf als daarom gevraagd wordt. Als bovenstaande u aanspreekt en u wilt gaan bridgen op de maandagavond, neem dan even contact op met onze ledenadministratie. U kunt twee avonden gratis komen proefspelen voordat u besluit om al dan niet lid van onze club te worden. U kunt zich ook opgeven om af en toe eens in te vallen, zodat u de sfeer kunt proeven. Voor een nader contact kunt u bellen met:

Loes Jedema
023 - 533 1932


Terug naar hoofd menu